L’objectiu de l’anàlisi i optimització tarifària és oferir una primera via d’estalvi sense cost per al client amb les alternatives mes solvents i representatives que es troben actualment al mercat energètic.

El client te l’oportunitat de compartir una experiència inicial d’apropament al sector energètic i SETENERGIA d’adquirir els primers coneixements sobre les instal·lacions i la despesa energètica del client.

Anàlisi de dades:

  • Factura. Desglossament dels conceptes que la integren.

  • Consum. Anàlisi de la demanda i gràfics d’evolució de la despesa energètica.

  • Terme de Potència. Potència demandada vs potència facturada.

  • Energia reactiva

  • Ofertes del mercat i proposta recomanada.