La gestió energètica es defineix com un estudi íntegre que analitza la situació present del consum energètic i implanta sistemes de control de la demanda energètica.

Es tracta d’una tasca contínua que genera un flux de treball orientat a la consecució dels objectius; amb el compromís de les parts implicades.

La prestació del servei suposa per les empreses:

  • Suport específic i pautat en el temps per a la interpretació de la despesa energètica en tots els àmbits. Conscienciació del personal.

  • Desenvolupament progressiu i prioritari de les millores a les instal·lacions.